FineArt,  Foto

An espresso, please

Ljus och skugga leker väl tillsammans. Samspelet mellan just ljus och skugga är grunden i alla bra fotografier. Det tar en bild från platt semester-snapshot till något som fångar betraktaren och gör att man vill titta på den.

Tar man ljus och skugga till sina extremer så kan bilderna bli riktigt intressanta. Att låta skuggorna ta över och bara låta ljuset titta fram där det är starkt och tydligt gör att detaljerna förlorar sin roll. Fotot slutar dokumentera och går över till att låta betraktaren själv få fylla i. Man börjar antyda mer än man visar.

Vitt ljus är, för alla som följde med på fysiklektionerna i skolan, en blandning av alla färger. Vi är vana vid det vita ljuset från solen och hur vi ser omvärlden omkring oss genom det. Men natten låter oss välja vilka färger som vi ska använda. Det gör att vi kan vrida på verkligheten lite och tillföra en stämning som inte finns när solen sätter scenen.